Regulamin serwisu YES na numerze Premium 60558.

Organizatoremserwisu jest:

Marvel Media Sdn Bhd: No. 18-2, Persiaran Bayan Indah, Bayan Bay, 11900, Penang, Malaysia,
TIN C 2140702908, Co. SSN 936322-V.

1. Nazwaserwisu: YES, Numerdostępowy: 60558

60558 – numer dla aktywacji serwisów dla abonentów sieci T-mobile/ORANGE/PLUS/PLAY

2. Koszt otrzymania jednej wiadomości Premium z numeru 60558 SMS/MMS MT to: 5 zł;
6,15 zł z VAT.

3. Użytkownik płaci tylko za SMS/MMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.

4. Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do użytkownika 3 (trzy) razy w tygodniu.

5. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium SMS/MMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu

6. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu

7. W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP YES, na numer 60558( koszt za SMS wynosi 0 PLN).

8. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie

9. Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatora Sieci GSM

10. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis

11. Koszt otrzymywanych wiadomości nie obejmuje kosztów połączenia WAP, które jest naliczane zgodnie z taryfą danego operatora sieci komórkowej. Połączenie WAP jest konieczne dla pobrania otrzymanych w ramach subskrypcji elementów

12. Reklamacje dotyczące Serwisu MT należy przesłać na adres poczty email: reklamacje@mobiltek.pl Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, numer telefonu, nazwę serwisu (YES) oraz przyczynę złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych.Reklamacje są rozpatrywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00 tel. 12 44 66 90, fax. 12 432 69 00

13. realizującym dodatkowe świadczenie jest Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.